Общи условия и правила

#Слънчевизайчета

игра на avenesun.bg
Период: 30.05. – 30.06.2017
Официални правила

Играта се организира и провежда от агенция „Блумарк“ ЕООД по поръчение и със съдействието на фирма „Пиер Фабр Дермо-Козметик“ ЕООД.
Взимайки участие в провеждащите се инициативи на avenesun.bg и във Фейсбук страницата на Eau Thermale Avène, участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Правила (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

I. Механизъм
 1. Период

Играта започва в 12:00 ч. на 30.05.2017 и завършва в 23:59 ч. на 30.06.2017

 1. Описание

За да се включите, е необходимо:

- да се регистрирате на avenesun.bg с Вашия Фейсбук профил;

- да качите (ъплоудвате) Ваше видео на страницата avenesun.bg, отговарящо на посочените параметри:

 • да е с размер до 200MB
 • да е в един от следните формати: flv, mp4, mov, avi, wmv, webm, m3u8, ts, mkv
 • да е с продължителност не по-малко от 5 секунди и не повече от 3 минути.;

- след одобрение на видеото от администратор на Играта, то бива публикувано в създадения от Вас профил;
- същността на играта се състои в събиране на колкото се може повече „харесвания“ на видеото Ви на страницата avenesun.bg;
- Играта приема само по един глас за избрано видео от конкретен Фейсбук профил;
- Играта тече на седмични периоди, в края на които се отчита събрания брой харесвания. Датите на отчет са, както следва: 09.06., 16.06., 23.06., 30.06.2017; Отчетите се правят точно в 12:00 на посочените дати;
- Всеки седмичен победител (с най-много харесвания за периода) получава голямата седмична награда – комплект слънцезащитни продукти на Avene;
- Всяка седмица, на случаен принцип се теглят и 9 късметлии измежду участниците за периода, които ще получат по един продукт на Avene
- Един участник може да спечели само една седмична награда.

- Голямата награда печели видеото (учасникът) с най-много харесвания за целия период на Играта (30.05.-30.06.2017 до 12:00ч);
- Всички печеливши ще се обявавят в сайта avenesun.bg/winners
и ще бъдат информирани по Email от профила във Фейсбук. Ще очакваме обратна връзка от печелившите в десетдневен (10 дни) срок след обявяване на наградата на лично съобщение на Фейсбук страницата Eau Thermale Avène
Алтернативни начини за връзка: E-mail: office@avene.bg, тел: 02/80 34 300

 II. Право на участие

 1. В игрите имат право да се включат и участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на ‚Блумарк“ ЕООД и „Пиер Фабр Дермо-Козметик“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
 3.  Всяко видео, което съдържа неподходяща информация няма да бъде допуснато до играта, а достъпът на потребителя до страницата на играта – забранен. За неподходяща информация (съдържание) ще се смята и директна или индиректна реклама (показване, позициониране) на други търговкси марки, които не са част от порфолиото на Eau Termale Avene.

 

III. Награди
1. Голямата награда – уикенд за двама в на Secret Paradise Hotel & Spa **** 


2. Седмични награди:
2.1. Комлект 1: Спрей за деца SPF 50+, 200 ml + спрей SPF 30, 200 ml + спрей Термална вода Avène 300 ml  
2.2. Комлект 2: Слънцезащитно олио SPF 30+, 200 ml + Тониран Минерален флуид, SPF 50+, 40 ml+ спрей Термална вода Avène 300 ml  
2.3. Комплект 3: Слънцезащитен спрей SPF 30, 200 ml + анти-ейдж + спрей Термална вода Avène 300 ml  
2.4. Комплект 4: Слънцезащитен спрей SPF 30, 200 ml + Възстановяващ лисион за след слънце 400 ml + спрей Термална вода Avène 300 ml  
3. Седмични награди на случаен принцип (общо 36 броя) – продукти на Avene:
- 20 бр Слънцезащитно олио SPF 30 +, 200 ml
- 8 бр Тониран Минерален флуид, SPF 50+, 40 ml
- 4 бр Reflexe Solaire SPF 50+, 30 ml  
- 4 бр Анти-ейдж слънцезащита SPF 50+, 50 мл
4. В случай, че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подаде данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка), на наградата. Виж I.2.
5. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати/адрес и телефон/, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
6. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран като резерва.
7. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

 IV. Лични данни

 1. Личните данни на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали чрез електронна поща.

Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:

 • за провеждане на Играта;
 • за доставяне на спечелени награди.

Данните се пазят за срок до 6 месеца след края на Играта. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на e-mail: office@avene.bg

V. Други условия

 1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове или по други подобни поводи.
 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на и участници в тях се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.
 3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Организатора и неговите подизпълнители във връзка с инициативите опоменати в раздел IV.
 4. Организаторът на Играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
 5. Описаната Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
 6. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата Игра.
 7. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
 8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
 9. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно, несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 10. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в Играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
 11. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в Играта се счита за нарушение на Общите условия. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от Играта. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.

Благодарим Ви за помощта при спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!